Reference

U vybraných automatizačních projektů uvádíme informace v rozsahu odsouhlaseném klientem.

Bezkontaktní hotel s automatickou regulací topení, 2021-2023

V roce 2021 jsme v originálním bezkontaktním hotelu JEZ&SPI Sušice realizovali automatickou regulaci topení s návazností na rezervační systém. Dokončili jsme tak investorův záměr mít v případě potřeby možnost hotel provozovat 100% bezkontaktně. Hotel již byl z větší části bezkontaktní: První vstup hosta do hotelu zadáním PINu, poté recepční kiosek vydá hotelovou kartu.

Úkolem naší regulace bylo automaticky (podle údajů z rezervačního systému) temperovat neobsazené pokoje na nízkou teplotu a s předstihem natápět pokoje pro najíždějící hosty.

Protože v čerstvě rekonstruovaných pokojích již nebylo možné rozvádět další kabely, založili jsme regulaci na bezdrátovém systému Siemens Synco living. Centrální jednotky QAX903 elegantně skryté za dřevěným ostěním na chodbách komunikují s bezdrátovými hlavicemi na radiátorech v pokojích a předávají do kotelny požadavek na spuštění odpovídajícího plynového kotle.

Nadřazené PLC Tecomat Foxtrot CP-1000 ve stanovených časech načítá XML údaje z rezervačního systému Previo a upravuje požadované teploty pokojů podle jejich obsazení.

Po několika měsících provozu investor zhodnotil:

"Od firmy Tefora jsme si nechávali dělat dálkové topení propojené s hotelovým rezervačním systémem. Mohu jen doporučit, jsou opravdu odborníci, dokážou vše jednoduše vysvětlit a hlavně připravit jednoduché ovládání na následný provoz.

Vše na čem jsme se domluvili bylo přesně jak bylo slíbeno.

V budoucnu rád opět využiji !

Jiří Nový majitel JEZ&SPI"


Začátkem roku 2023 jsme ještě doplnili ovládání teploty pokoje hostem z mobilu: Host se připojí do hotelové WiFi, načte mobilem QR kód a zobrazí se ovládací stránka pro nastavení teploty pokoje (v rozsahu povoleném recepcí hotelu).

Řízení kotelny zemědělsko-výrobního objektu, 2021

V létě 2021 jsme realizovali jednotné dálkové ovládání kotelny zemědělsko-výrobního objektu na Kolínsku, včetně prioritizace topných zdrojů a spotřebičů vyžádané klientem.

Ke stávajícím topným zdrojům

a spotřebičům

jsme doplnili nadřazenou regulaci s centrální jednotkou Foxtrot CP-1016 zajišťující aktivaci jednotlivých zdrojů podle priorit a mezních teplot stanovených uživatelem.

Uživatel regulaci běžně ovládá z mobilní aplikace. V případě výpadku internetu nebo LAN může základní parametry regulace nastavit i přímo na displeji centrální jednotky.

Vytápění hotelových pokojů podle rezervačního systému, 2019

Na podzim 2019 jsme realizovali systém centrálního ovládání vytápění 30 ubytovacích pokojů v Zotavovně Přední Labská u Špindlerova Mlýna s automatickou návazností na hotelový rezervační systém.

Recepce má celkový přehled o stavu topení všech pokojů na jedné obrazovce, kde navíc může hostům se speciálními požadavky individuálně upravit teplotu jejich pokoje.

Protože investor neakceptoval instalaci nových kabelů do pokojů, zvolil projektant řešení s bezdrátovým regulačním systémem Siemens Synco living.

Rozlehlý členitý objekt je páteřně pokryt celkem 8 centrálními jednotkami Siemens a 6 opakovači signálu na chodbách. Ty komunikují s bezdrátovými přístroji v ubytovacích pokojích: radiátorovými hlavicemi, termostaty, teplotními čidly a magnetickými okenními detektory.

Všechny chodbové centrální jednotky jsou sběrnicí KNX propojeny s centrálním webovým serverem Siemens OZW772 v serverovně, který zajišťuje sběr dat, monitorování chybových stavů a vybraných provozních veličin.

Po dobu delšího otevření okna pokoje systém automaticky temperuje jen na útlumovou teplotu. Zároveň postupně snižuje požadavek na zvýšení teploty (pokud si ho host na termostatu nastavil), aby zamezil dalšímu přetápění po uzavření okna.

Nadřazené centrální PLC Foxtrot CP-1000 načítá údaje z hotelového rezervačního systému Agnis a podle obsazenosti automaticky upravuje požadované teploty konkrétních pokojů.

Zónová regulace topení v základní škole, 2019

Během školních prázdnin 2019 jsme realizovali zónovou regulaci radiátorového topení v třídách, družinách a kabinetech v pavilonu G Základní školy Donovalská v Praze 11, s centrálním ovládáním z PC ve velínu školy, s dálkovým dohledem přes internet.

Kromě úspor nákladů a centralizace dohledu bylo zásadním požadavkem investora zlepšit samotnou odezvu regulace. Stávající termostatické hlavice v třídách byly "utopeny" hluboko v prostoru pod okenními parapety, kde samy sobě vytvářely teplotní mikroklima a ve třídách tak nebyly docilovány vhodné teploty.

S ohledem na spolehlivost a zejména bezúdržbovost si investor namísto původně zamýšleného bezdrátového systému vyžádal drátové řešení.

Proto jsme navrhli regulační systém Foxtrot tvořený centrální jednotkou CP-1000 v rozvaděči v serverovně, komunikující s pobočnými jednotkami C-IR-0202S v regulovaných místnostech. Každá pobočná jednotka obsluhuje nástěnné teplotní čidlo a 24V elektrické hlavice radiátorů dané místnosti.

Ovládací aplikace na PC umožňuje monitorování stavu, nastavování požadovaných teplot a časových programů.

Servisní přístup přes internet je zajištěn službou TecoRoute.


Softwarový upgrade staršího iNELS 2 na Foxtrot, 2019

Po několika letech jsme se v roce 2019 vrátili "na místo činu" do domu se systémem iNELS 2 z roku 2013, viz starší referenci. Bylo potřeba inteligentní řízení domu povýšit na novou úroveň - plně uživatelsky konfigurovatelné časové programy topení, žaluzií či zavlažování, hlasové ovládání přes Google Home apod.

Hardwarovou část instalace jsme ponechali beze změny.

Zato sofwarově nezůstal kámen na kameni - celý původní kód jsme přeprogramovali ve vývojovém prostředí Mosaic. Díky kompletním a aktuálním projekčním podkladům původního iNELS 2 proběhlo celé přeprogramování dálkově a jen závěrečné otestování jsme provedli na místě.

Investor okamžitě ocenil zejména bohatší možnosti ovládání a také usnadnění dalších budoucích softwarových úprav.

Chytrý dům až po letech bydlení, jižní Čechy, 2019

Na jaře 2019 jsme dokončili instalaci systému Foxtrot pro řízení technologií v nízkoenergetickém rodinném domě na jihu Čech. Realizace je zajímavá širokým rozsahem řízených technologií a hlavně tím, že šlo o dodatečné doplnění řízení do již několik let obydleného domu za běžného provozu. Investorem je totiž zkušený elektrikář, který prozíravě při stavbě domu připravil trubkové rozvody a na některých místech i redundantní kabely vhodné pro řídicí sběrnici. Díky tomu proběhla postupná několikaměsíční realizace takřka bez zásahu do běžného chodu domácnosti. Řídící systém Foxtrot zde

Rozsah technologií a možnosti uživatelských nastavení jsou dobře vidět z obrazovek ovládací aplikace:

Chytrý dům "na dálku", RD Rakovník, 2018

V roce 2018 Tefora dokončila realizaci jednoho úplně obyčejného, ale zároveň tak trochu neobvyklého chytrého domu poblíž Rakovníka.

Automatizační systém Tecomat Foxtrot byl navržen zprvu pro zónovou regulaci vytápění a ovládání elektrických žaluzií. Později se klient rozhodl i pro řízení části osvětlení, neboť vybraných 11 světelných okruhů přesně “sedí” na přístroj C-OR-0011M.

Celý projekt tak byl realizován bez jediné cesty do řešeného domu a jen s jedinou osobní schůzkou s klientem.

Napomohl tomu technický rozhled klienta, sdílení projektové dokumentace přes internet, ale i vlastnosti systému Foxtrot. Zejména služba TecoRoute posloužila hned dvakrát: Nejprve se klient dálkově připojil a revidoval ovládací stránky Foxtrotu v době, kdy byl systém zprovozňován ve firmě Tefora. Později programátor Tefory tentýž systém, když už byl instalován u klienta, dálkově upravil.

Regulace vytápění a ohřevu bazénu novostavby RD, Beroun, 2015

V roce 2015 realizovala Tefora s.r.o. systém měření a regulace v novostavbě RD na Berounsku v systémech Siemens Synco living a Tecomat Foxtrot. Klient již používal Siemens Synco living v jiném objektu a měl tak poměrně přesnou náročnou představu o cílovém řešení, s důrazem na efektivní dálkové ovládání.

Synco living řídí vlastní vytápění:

Foxtrot řídí technologičtější procesy

Podle provozních zkušeností byly později po zabydlení klienta dodatečně doplněny další funkce:

F_C-RC.jpg

Pro ovládání regulace klient používá kromě běžných nástěnných ovladačů též ovládací aplikace na mobilu a počítači. K dispozici je i manuální ovládání pomocí tlačítek a displeje centrálních jednotek Siemens QAX903 a Foxtrot CP-1015.

SL_QAW.jpg
F_SL_RH.jpg

Řízení DALI osvětlení vysílacích studií Českého rozhlasu, Praha 2, 2014

Dokončili jsme řízení osvětlení v rekonstruovaných vysílacích studiích Radiožurnálu Českého rozhlasu. Každé studio je realizováno jako samostatná DALI instalace s řídícími prvky Helvar Digidim. Moderátoři mají k dispozici ovládání osvětlení nástěnnými tlačítky a dálkovým ovladačem.

Důležitou součástí ovládání jsou i předdefinované světelné scény optimalizované pro kamerové snímání pro internetové i televizní vysílání.Online přenos z vysílacích studií:

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/studio


Regulace elektrického vytápění výrobního objektu, okres Jeseník, 2014

V roce 2014 realizovala Tefora s.r.o. systémem Tecomat Foxtrot řízení elektrického vytápění ve výrobním objektu nedaleko města Jeseník. Objekt je vytápěn stropními elektrickými sálavými panely a některé výrobní místnosti se využívají jen nárazově.

Základní požadavky klienta zahrnovaly

Screenshot02_public.jpg

Topné panely v 11 topných zónách jsou ovládány stykači v pobočných el. rozvaděčích. K řízení stykačů slouží reléové výstupy systému Foxtrot na centrální jednotce CP-1016 a modulech C-OR-0008M.  Teploty v zónách měří běžná odporová teplotní čidla svedená na vstupy na CP-1016.

Screenshot01_public.jpg

Pro každou topnou zónu je k dispozici samostatný týdenní topný program s možností až 5 změn topného režimu v každém dni. Alternativně je možné určitou topnou zónu nebo skupinu zón (celý objekt, jen 1NP, jen 2NP) přepnout trvale do určitého režimu (Komfort, Standard, Útlum nebo Ochrana).

Screenshot03_public.jpg

Pro případ nemožnosti ovládání webovými stránkami (při výpadku lokální sítě apod.) je realizováno i ovládání regulace pomocí tlačítek a displeje přímo na centrální jednotce.

2.jpg
3.jpg

Foxtrot dále zajišťuje reakci elektrického topení na signál HDO a vyhřívání chrliče dešťové vody podle venkovní teploty.

Pro optimalizaci nastavení časových programů a následnou analýzu nákladů na vytápění bylo realizováno i periodické logování stavu teplot a vytápění jednotlivých zón.

Ovládání osvětlení a technologií kanceláří systémem Foxtrot, Praha 1, 2014

Pro rekonstrukci kancelářských prostor v centru Prahy jsme realizovali řídící systém Tecomat Foxtrot pro ovládání osvětlení a podpůrných technologií jako topných žebříků a oběhového čerpadla. Řídící systém je dále integrován s bezpečnostním a kamerovým systémem.

Čtyřbodová nástěnná ovládací tlačítka výrobce JUNG s indikačními LED diodami jsou do systému Foxtrot začleněna pod nimi umístěnými sběrnicovými spojkami C-IT-0908S.

Vybrané světelné okruhy jsou opatřeny stmívatelnými předřadníky napojenými na analogové výstupy typu 1-10V.

Na základě signálů od bezpečnostního a kamerového systému rozsvěcí Foxtrot automaticky určité světelné scény.

K ovládání slouží kromě nástěnných vypínačů také ovládací webové stránky a aplikace pro iPad vytvořená v iRidium mobile.

Řízení RD systémem iNELS 2, Praha 4, 2013-2015

Stavebník fandící novým technologiím požadoval řízení osvětlení, stínění, vytápění, ovládání vchodů a zavlažování svého domu systémem iNELS se zachováním možnosti klasické elektroinstalace. V první fázi projektu v roce 2013 byla "inteligentně" realizována cca polovina osvětlení domu a kompletní ovládání topení, stínění a zavlažování. Zbývající část osvětlení zůstala ovládána klasickými vypínači, přičemž kabeláž byla všude připravena variantně pro klasickou i inteligentní elektroinstalaci (na principu "samostatný kabel od rozvaděče ke svítidlu vedený přes vypínačovou krabici").Realizovaný řídící systém je založen na centrální jednotce CP-1000 parametrizované konfiguračním softwarem FoxTool, doplněné větším množstvím spínacích a stmívacích modulů v rozvaděči. V interiéru RD byly ve vícerámečcích v designu Logus90 kombinovány jak inteligentní vypínače a termostaty systému iNELS 2, tak i klasické vypínače.

K ovládání a monitorování systému z počítače či chytrého telefonu používá klient i ovládací webový server vestavěný přímo v centrální jednotce.

Po dvou letech úspěšného používání se klient v roce 2015 rozhodl systém iNELS rozšířit o:

Díky flexibilitě inteligentní elektroinstalace proběhla i takto zásadní rekonfigurace systému hladce, bez většího narušení chodu domácnosti.

Inteligentní domácí automatizace pro pražského developera, Praha 10, 2011

Dokončili jsme realizaci systému inteligentní domácnosti ve vršovickém projektu renomovaného pražského developera půdních bytů.Systém řídí osvětlení, větrání, topení, klimatizace a předokenní rolety.

Majitel bytu systém ovládá z nástěnného dotykového panelu u vstupních dveří, dálkovým ovladačem i nástěnnými tlačítky. Pro večerní relaxaci u oblíbeného filmu ocení např. možnost jediným stiskem tlačítka na dálkovém ovladači zatáhnout rolety v obývacím pokoji, ztlumit osvětlení a podle potřeby i zapnout topení či klimatizaci. Při odchodu z bytu zase jediným tlačítkem zatáhne či vytáhne rolety v celém bytě, zhasne všechna světla a další spotřebiče a nechá světlo v předsíni po minutě automaticky zhasnout.

Protože jsme systém realizovali v již téměř dokončeném bytě a klient trval na zachování původních designových prvků (zejména nástěnných tlačítek), bylo nutné zvětšit prostor v instalačních krabicích ve zdech a pod stávající tlačítka umístit bezdrátové vysílací prvky.

Bezdrátové inteligentní ovládání bytu, Praha 4, 2011

Dokončili jsme instalaci bezdrátového systému inteligentní domácnosti s technologií RF Control v bytové jednotce v Praze 4 - Nuslích s původní klasickou elektroinstalací z roku 2003.Systém řídí osvětlení, větrání, vytápění a v budoucnu se plánuje rozšíření i na ovládání vnitřních žaluzií.Uživatelé nejvíce oceňují pohodlné ovládání celého bytu včetně večerního stmívání z dálkového ovladače, přehledné stavové informace na nástěnném dotykovém panelu a odchodové tlačítko.

Celá instalace zabrala méně než jeden den a obešla se bez stavebních úprav. Bezdrátová tlačítka byla osazena na místa původních klasických vypínačů, bezdrátové aktory do stávajících elektroinstalačních  krabic. Napájení nástěnného dotykového panelu bylo vyřešeno přivedením kabelu od sousedního vypínače pod omítkou.

Protože v původní klasické elektroinstalaci byl vypínač světla v předsíni až dva metry od vchodových dveří, použili jsme drobný bezdrátový detektor pohybu připevněný magnetem na horní zárubeň dveří v předsíni. Signál z detektoru je v centrálním panelu propojen se spínačem osvětlení předsíně, díky čemuž je rozsvěcení předsíně plně automatizované.

Při odchodu z bytu uživatelé jedním stiskem tlačítka vypnou všechna světla (kromě předsíňového, které automaticky zhasne se zpožděním) i ostatní spotřebiče.