KNX

KNX (též "konnex") je jediný celosvětově rozšířený standard automatizace budov. Sdružení výrobců (KNX asociace) se dohodlo na jednotném komunikačním protokolu mezi přístroji (elektronickými vypínači, stmívači světel, moduly řízení žaluzií...) a vytvořilo společný softwarový nástroj ETS pro konfiguraci a programování takových KNX přístrojů, certifikovaných sdružením pro tento komunikační protokol.

Díky tomu lze v jednom automatizačním systému kombinovat KNX přístroje od různých - i konkurenčních - výrobců.

Neznamená to, že v typické KNX realizaci jsou přístroje od mnoha různých výrobců. Obvykle se snažíme vyřešit co největší část zadání přístroji od jednoho výrobce (např. Siemens) a pouze speciální případy vzhledové, funkční či cenové doplníme KNX přístroji od jiných výrobců.

Důležité je, že i po desítkách let provozu lze vždy najít servisní náhradu za původní přístroj, byť třeba od úplně jiného výrobce, často už i s lepšími užitnými vlastnostmi. Ideální dlouhodobá ochrana vaší investice...

Vzhledem k rozšíření a univerzálnosti KNX se často kombinuje s dalšími automatizačními systémy - např. právě českým systémem Foxtrot.

V nových KNX realizacích se zaměřujeme na přístroje firmy Siemens.

Dodáváme nové instalace i servisujeme starší realizace.

Technické poznámky pro vlastníky

Pro podrobnější informace nás kontaktujte.