Tefora Foxtrot Client app

Get it on Google Play

Aplikace Tefora Foxtrot Client pro Android chytré telefony a tablety usnadňuje přístup na webové stránky systému Tecomat Foxtrot v inteligentních domácnostech i průmyslové automatizaci.

Tefora Foxtrot Client for Android smartphones and tablets eases access to webserver pages of Tecomat Foxtrot automation system, in smart houses as well as in industrial automation.

Adresy webserverů, přihlašovací údaje a odkaz na konkrétní webovou stránku jsou v aplikaci uloženy v tzv. profilech připojení. Odpadá tak nutnost je opakovaně zadávat při každém přihlašování či přepínání na jiný server. Jediným kliknutím se dostanete přímo na cílovou stránku.

Aplikace podporuje režim celé obrazovky a všechny běžné možnosti browsování, včetně možnosti nastavení pevného zoomu stránek (pro přizpůsobení různým velikostem a rozlišením obrazovek).

Podporuje připojení

I když má bezplatná základní verze oproti placené verzi Pro několik omezení, postačuje pro běžné domácnostní použití.

Webserver address, login credentials and link to a specific webpage are stored in connection profiles. This saves you from manually entering them again and again. A single click gets you directly to a specific Foxtrot web page.

Supports full-screen mode incl. common browsing features and optional fixed webpage zoom (to adjust to different screen sizes and resolutions).

Supports connection via

While the free basic version has a few restrictions compared to the paid Pro version, it is sufficient for common home usage.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.