iNELS 2 - renovace/upgrade

iNELS 2 (iNteligentní ELektroinstalační Systém) je druhá generace sběrnicového automatizačního systému. Většina realizací pochází z let 2008-2013, později byl iNELS 2 generačně nahrazen systémy iNELS 3 a Tecomat Foxtrot/CFox.

iNELS 2 má centrální řídicí jednotku (dále "centrálu") CU2-01M nebo CP-1000 a programuje se softwarem Inels Designer & Manager nebo FoxTool.

Většina původních dodavatelů iNELS 2 už neexistuje a starší komponenty se blíží k hranici své životnosti (15-20 let).

Proto máte-li iNELS 2 s původní centrálou, doporučujeme ho renovovat.

Jsou možné dvě cesty renovace:

V obou případech zůstávají periferní přístroje (reléové moduly, stmívače, vypínače...) původní, náklady na hardware tedy nejsou dramatické.

V obou případech je však nutné úplné přeprogramování centrály (původní program nelze použít). Obvykle tak náklady na přeprogramování přesáhnou náklady na nový hardware - záleží na množství periferních přístrojů a jejich funkcí.

Výsledkem renovace je

Ke zpracování rámcové cenové nabídky je potřeba záloha původního programu centrály - soubor s příponou .piz.

Pro podrobnější informace nás kontaktujte.