Tefora s.r.o.‎ > ‎

Reference

U vybraných automatizačních projektů uvádíme informace v rozsahu odsouhlaseném klientem.

Regulace vytápění a ohřevu bazénu novostavby RD, Beroun, 2015V roce 2015 realizovala Tefora s.r.o. systém měření a regulace v novostavbě RD na Berounsku v systémech Siemens Synco living a Tecomat Foxtrot. Klient již používal Siemens Synco living v jiném objektu a měl tak poměrně přesnou
náročnou představu o cílovém řešení, s důrazem na efektivní dálkové ovládání.


Synco living řídí vlastní vytápění:

 • zónová regulace podlahového a radiátorového topení

 • regulace sekundárního vytápění bazénové místnosti rekuperační jednotkou

 • směšování topné vody na teploty potřebné pro podlahový a radiátorový okruh

 • akumulační ohřev teplé vody

 • hlášení vybraných poruchových stavů emailemFoxtrot řídí technologičtější procesy

 • ohřev bazénové vody vč. řízení bazénového výměníku s bezpečnostní detekcí průtoku bazénovým okruhem

 • měření vlhkosti v bazénové místnosti a řízení odvětrávání rekuperací

 • agregaci a prioritizaci požadavků na zdroj tepla (plynový kotel) od různých technologií

 • diagnostiku nestandardních provozních stavů, záznam provozních událostí

Podle provozních zkušeností byly později po zabydlení klienta dodatečně doplněny další funkce:

 • časové řízení cirkulace teplé vody podle přítomnosti v objektu

 • měření tlaku v topném potrubí

 • detekce úniku kapalin pod bazénem


F_C-RC.jpg

SL_QAW.jpgPro ovládání regulace klient používá kromě běžných nástěnných ovladačů též ovládací aplikace na mobilu a počítači. K dispozici je i manuální ovládání pomocí tlačítek a displeje centrálních jednotek Siemens QAX903 a Foxtrot CP-1015.


F_SL_RH.jpgStmívání LED páskových pilířů z dotykových skleněných vypínačů Livolo,
RD Praha-Západ, 2015

Pro náročného klienta jsme projektovali méně běžné ovládání stmívaných LED páskových pilířů a dalších svítidel z dotykových skleněných vypínačů Livolo a dohlíželi na provedení elektrického zapojení.
Realizace se obešla bez inteligentního řídicího systému, vyžadovala však složitější zapojení zahrnující
 • sloučení binárních výstupů skleněných tlačítkových ovladačů
 • konverzi potenciálového výstupu 230V na bezpotenciálový
 • generování řídicího stmívacího signálu bezpotenciálovým vstupem
 • rozvedení řídicího signálu do jednotlivých LED pilířů k odpovídajícím napájecím zdrojům a posilovačům řídicího signálu

Řízení RD systémem iNELS 2, Praha 4, 2013-2015

Stavebník fandící novým technologiím požadoval řízení osvětlení, stínění, vytápění, ovládání vchodů a zavlažování svého domu systémem iNELS se zachováním možnosti klasické elektroinstalace. V první fázi projektu v roce 2013 byla "inteligentně" realizována cca polovina osvětlení domu a kompletní ovládání topení, stínění a zavlažování. Zbývající část osvětlení zůstala ovládána klasickými vypínači, přičemž kabeláž byla všude připravena variantně pro klasickou i inteligentní elektroinstalaci (na principu "samostatný kabel od rozvaděče ke svítidlu vedený přes vypínačovou krabici").
Realizovaný řídící systém je založen na centrální jednotce CP-1000 parametrizované konfiguračním softwarem FoxTool, doplněné větším množstvím spínacích a stmívacích modulů v rozvaděči. V interiéru RD byly ve vícerámečcích v designu Logus90 kombinovány jak inteligentní vypínače a termostaty systému iNELS 2, tak i klasické vypínače.
K ovládání a monitorování systému z počítače či chytrého telefonu používá klient i ovládací webový server vestavěný přímo v centrální jednotce.

Po dvou letech úspěšného používání se klient v roce 2015 rozhodl systém iNELS rozšířit o:
 • další úroveň venkovního stínění
 • automatiku ovládání rolet v závislosti na východu/západu slunce a síle venkovního větru,
 • deaktivaci automatického zavlažování v závislosti na dešťových srážkách,
 • zbývající dosud klasicky ovládané světelné okruhy.
Díky flexibilitě inteligentní elektroinstalace proběhla i takto zásadní rekonfigurace systému hladce, bez většího narušení chodu domácnosti.


Řízení DALI osvětlení vysílacích studií Českého rozhlasu, Praha 2, 2014

Dokončili jsme řízení osvětlení v rekonstruovaných vysílacích studiích Radiožurnálu Českého rozhlasu. Každé studio je realizováno jako samostatná DALI instalace s řídícími prvky Helvar Digidim. Moderátoři mají k dispozici ovládání osvětlení nástěnnými tlačítky a dálkovým ovladačem.
Důležitou součástí ovládání jsou i předdefinované světelné scény optimalizované pro kamerové snímání pro internetové i televizní vysílání.

Online přenos z vysílacích studií:

Regulace elektrického vytápění výrobního objektu, okres Jeseník, 2014

V roce 2014 realizovala Tefora s.r.o. systémem Tecomat Foxtrot řízení elektrického vytápění ve výrobním objektu nedaleko města Jeseník. Objekt je vytápěn stropními elektrickými sálavými panely a některé výrobní místnosti se využívají jen nárazově.


Základní požadavky klienta zahrnovaly

 • komfortní ovládání z počítače v kanceláři bez nutnosti procházet rozsáhlý objekt,

 • vzdálený dohled a řízení vytápění přes internet z mobilního telefonu,

 • zamezit nekontrolované manipulaci s termostaty,

 • získat data pro analýzu efektivnosti vytápění.


Screenshot02_public.jpgTopné panely v 11 topných zónách jsou ovládány stykači v pobočných el. rozvaděčích. K řízení stykačů slouží reléové výstupy systému Foxtrot na centrální jednotce CP-1016 a modulech C-OR-0008M.  Teploty v zónách měří běžná odporová teplotní čidla svedená na vstupy na CP-1016.


Screenshot01_public.jpgPro každou topnou zónu je k dispozici samostatný týdenní topný program s možností až 5 změn topného režimu v každém dni. Alternativně je možné určitou topnou zónu nebo skupinu zón (celý objekt, jen 1NP, jen 2NP) přepnout trvale do určitého režimu (Komfort, Standard, Útlum nebo Ochrana).


Screenshot03_public.jpgPro případ nemožnosti ovládání webovými stránkami (při výpadku lokální sítě apod.) je realizováno i ovládání regulace pomocí tlačítek a displeje přímo na centrální jednotce.2.jpg

3.jpg


Foxtrot dále zajišťuje reakci elektrického topení na signál HDO a vyhřívání chrliče dešťové vody podle venkovní teploty.

Pro optimalizaci nastavení časových programů a následnou analýzu nákladů na vytápění bylo realizováno i periodické logování stavu teplot a vytápění jednotlivých zón.
Do budoucna se plánují další funkce automatizace, jako např. krátkodobé vypnutí elektrického topení po dobu náběhové proudové špičky při spouštění výrobních technologií.


Ovládání osvětlení a technologií kanceláří systémem Foxtrot, Praha 1, 2014

Pro rekonstrukci kancelářských prostor v centru Prahy jsme realizovali řídící systém Tecomat Foxtrot pro ovládání osvětlení a podpůrných technologií jako topných žebříků a oběhového čerpadla. Řídící systém je dále integrován s bezpečnostním a kamerovým systémem.
Čtyřbodová nástěnná ovládací tlačítka výrobce JUNG s indikačními LED diodami jsou do systému Foxtrot začleněna pod nimi umístěnými sběrnicovými spojkami C-IT-0908S.
Vybrané světelné okruhy jsou opatřeny stmívatelnými předřadníky napojenými na analogové výstupy typu 1-10V.
Na základě signálů od bezpečnostního a kamerového systému rozsvěcí Foxtrot automaticky určité světelné scény.
K ovládání slouží kromě nástěnných vypínačů také ovládací webové stránky a aplikace pro iPad vytvořená v iRidium mobile.


Řízení vytápění, klimatizací a rolet systémem Siemens Synco living, Praha 3, 2013

Klient často pobývající v zahraničí požadoval při rekonstrukci bytu zřídit dálkově ovládanou regulaci radiátorového topení i klimatizace, centrální ovládání rolet včetně automatiky podle soumrakového čidla a dohled nad vstupy do bytu.
S přihlédnutím k omezenému rozsahu rekonstrukce byl zvolen převážně bezdrátový systém Siemens Synco living.
 • Ventily topných radiátory jsou osazeny bezdrátovými regulačními pohony Siemens SSA955.
 • Klimatizační jednotky Toshiba jsou ovládány infračervenými výstupy KNX integračních modulů Zennio ZN1CL-IRSC.
 • Na vstupních dveřích a oknech jsou bezdrátové detektory otevření.
 • Na vstupních dveřích je detektory otevření umožňující 
 • Soumrakové čidlo umístěné na terase je drátově připojeno na vstup centrální jednotky Siemens QAX913.
 • Meteorologické čidlo na terase bezdrátově komunikuje s QAX913.
 • Pod nástěnnými roletovými dvojtlačítky jsou umístěny roletové aktory Hager bezdrátově ovládané centrální jednotkou Siemens QAX913.
 • Centrální jednotka QAX913 ovládá topení, chlazení a rolety podle automatických časových programů, informací od senzorů teploty, senzorů otevření oken a osvětlení a pokynů klienta.
 • QAX913 je propojena s webovým serverem OZW772 zapojeným do lokální sítě bytu. Klient má zřízen zabezpečený dálkový přístup (VPN) do vnitřní sítě bytu, díky čemuž může celý systém ovládat i během služebních cest, např. z mobilu.


Ovládání iNELSu v kuchyňském studiu Sykora, Čestlice, 2013

Spotřebiče Miele, osvětlení, kamery, ale třeba i fontánku v Kuchyňském studiu Sykora v Čestlicích ovládá systém iNELS. Pro jeho ovládání z iPadu a iPhonu byla i zde nasazena naše ovládací aplikace, tentokrát v designu nechávajícím vyniknout půvabu kuchyní Sykora.
Rozklikněte si snímky obrazovek ovládací aplikace:


  Ovládání iNELSu v Miele Gallery, Praha 8, 2012


V showroomu Miele Gallery Praha je nově instalováno ovládání domácích spotřebičů Miele systémem inteligentní domácnosti iNELS od ELKO EP. Tefora toto řešení doplnila aplikací pro ovládání z tabletu iPad. Podívejte se na ni při příští návštěvě Miele Gallery Praha.

Ovládání Eaton xComfort na ELECTRON, Praha 9, 2012


Náš software pro ovládání systému Eaton xComfort jste viděli na Technologickém dnu firmy Eaton v rámci veletrhu For Electron 2012. Více na naší stránce s popisem produktů pro xComfort a na str. 3 v časopisu EatonINFO Jaro 2012

Ovládání pro Siemens Synco living na FOR ARCH, Praha 9, 2011

Na mezinárodním veletrhu nízkoenergetického stavění FOR ARCH 2011 Pražském veletržním areálu Letňany jsme na stánku firmy Siemens předváděli naši aplikaci pro vizualizaci a ovládání systému Siemens Synco Living z Apple iPadu, iPhone, iPod Touch i klasického PC protokolem KNX, vyvinutou na platformě iRidium mobile. 


Inteligentní domácí automatizace pro pražského developera, Praha 10, 2011

Dokončili jsme realizaci systému inteligentní domácnosti ve vršovickém projektu renomovaného pražského 
developera půdních bytů.
Systém řídí osvětlení, větrání, topení, klimatizace a předokenní rolety.
Majitel bytu systém ovládá z nástěnného dotykového panelu u vstupních dveří, dálkovým ovladačem i nástěnnými tlačítky. Pro večerní relaxaci u oblíbeného filmu ocení např. možnost jediným stiskem tlačítka na dálkovém ovladači zatáhnout rolety v obývacím pokoji, ztlumit osvětlení a podle potřeby i zapnout topení či klimatizaci. Při odchodu z bytu zase jediným tlačítkem zatáhne či vytáhne rolety v celém bytě, zhasne všechna světla a další spotřebiče a nechá světlo v předsíni po minutě automaticky zhasnout.
Protože jsme systém realizovali v již téměř dokončeném bytě a klient trval na zachování původních designových prvků (zejména nástěnných tlačítek), bylo nutné zvětšit prostor v instalačních krabicích ve zdech a pod stávající tlačítka umístit bezdrátové vysílací prvky.Bezdrátové inteligentní ovládání bytu, Praha 4, 2011


Dokončili jsme instalaci bezdrátového systému inteligentní domácnosti s technologií RF Control v bytové jednotce v Praze 4 - Nuslích s původní klasickou elektroinstalací z roku 2003.
Systém řídí osvětlení, větrání, vytápění a v budoucnu se plánuje rozšíření i na ovládání vnitřních žaluzií.Uživatelé nejvíce oceňují pohodlné ovládání celého bytu včetně večerního stmívání z dálkového ovladače, přehledné stavové informace na nástěnném dotykovém panelu a odchodové tlačítko.
Celá instalace zabrala méně než jeden den a obešla se bez stavebních úprav. Bezdrátová tlačítka byla osazena na místa původních klasických vypínačů, bezdrátové aktory do stávajících elektroinstalačních  krabic. Napájení nástěnného dotykového panelu bylo vyřešeno přivedením kabelu od sousedního vypínače pod omítkou.
Protože v původní klasické elektroinstalaci byl vypínač světla v předsíni až dva metry od vchodových dveří, použili jsme drobný bezdrátový detektor pohybu připevněný magnetem na horní zárubeň dveří v předsíni. Signál z detektoru je v centrálním panelu propojen se spínačem osvětlení předsíně, díky čemuž je rozsvěcení předsíně plně automatizované.
Při odchodu z bytu uživatelé jedním stiskem tlačítka vypnou všechna světla (kromě předsíňového, které automaticky zhasne se zpožděním) i ostatní spotřebiče.