SL Remote app

Get it on Google Play
SL Remote application for Android tablets and smartphones lets you easily control your Siemens Synco living home automation.

The app displays clear overview of all rooms as tiles on a single screen. Switching groups are displayed to the right of the rooms, on the same or a separate screen.
Just tap a room tile to change its cooling/heating, the apartment tile for the whole house or a switching group action to activate it. 


Limitations of Free version compared to Full version:
  • You can control the whole apartment, the first room and the first switching group, but only view the rest.
  • Does not support connection to Synco living via Siemens Synco IC access portal.


SL Remote pro Android tablety a telefony je aplikace pro snadné ovládání domácí automatizace Siemens Synco living.

Přehledně zobrazí místnosti jako dlaždice na jedné obrazovce. Spínací skupiny (světla, rolety...) zobrazí napravo od místností na stejné nebo další obrazovce.
Kliknutím na dlaždici místnosti nebo domácnosti změníte stav topení či chlazení. Spínací skupiny ovládáte kliknutím na název akce (Zap, Vyp, Nahoru, Dolů...).

Omezení bezplatné (Free) verze oproti plné (Full) verzi:
  • Umožňuje ovládat Domácnost, první místnost a první spínací skupinu, ostatní pouze zobrazí bez možnosti ovládání. 
  • Nepodporuje připojení k Synco living přes přístupový portál Siemens Synco IC.
SL Remote screenshot 
SL Remote screenshot
 
Technical information

SL Remote connects to Synco living via Siemens OZW772 webserver using secure HTTPS protocol. In case your OZW772 is accessible via internet, or you have an account on Siemens Synco IC portal, you can control your system remotely, before returning home from travel etc.

During the first start-up SL Remote preloads all static data, so that subsequent use of the app is much faster.
Technické informace

SL Remote komunikuje se Synco living přes Siemens webserver OZW772 zabezpečeným protokolem HTTPS. Je-li OZW772 přístupný po internetu nebo používáte přístupový portál Siemens Synco IC, můžete ovládat i dálkově - před návratem z dovolené apod.

Při prvním spuštění si aplikace načte všechna statická data, čímž výrazně zrychlí její další používání.
More information
see Google Play or use http://www.tefora.eu/home/kontakty

Další informace
na Google Play nebo přes http://www.tefora.eu/home/kontakty


Get it on Google Play

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.