Tefora Foxtrot Client app


Get it on Google PlayAplikace Tefora Foxtrot Client pro Android tablety a chytré telefony usnadňuje přístup na webové stránky systému Tecomat Foxtrot v inteligentních domácnostech i průmyslové automatizaci.Tefora Foxtrot Client for Android tablets and smartphones eases access to webserver pages of Tecomat Foxtrot automation system, in smart houses as well as in industrial automation.Adresy webserverů, přihlašovací údaje a odkaz na konkrétní webovou stránku jsou v aplikaci uloženy v tzv. profilech připojení. Odpadá tak nutnost je opakovaně zadávat při každém přihlašování či přepínání na jiný server. Jediným kliknutím se dostanete přímo na cílovou stránku.
Aplikace podporuje režim celé obrazovky a všechny běžné možnosti browsování, včetně možnosti nastavení pevného zoomu stránek (pro přizpůsobení různým velikostem a rozlišením obrazovek).
Podporuje připojení
  • IP adresou v lokální síti (vč. automatického přihlášení podle MAC adresy zařízení)
  • veřejnou IP adresou přes přesměrovaný port
  • přes portál TecoRoute
  •  tzv. deep linkem na konkrétní stránku, např. http://myfoxtrot.mydomain.cz:60111/PAGE5.XML
I když má bezplatná (Free) verze oproti placené (Full) verzi několik omezení, postačuje pro běžné domácnostní použití.

Webserver address, login credentials and link to a specific webpage are stored in connection profiles. This saves you from manually entering them again and again. A single click gets you directly to a specific Foxtrot web page.

Supports full-screen mode incl. common browsing features and optional fixed webpage zoom (to adjust to different screen sizes and resolutions).

Supports connection via
  • internal LAN IP addresses (incl. automatic authentication using device MAC address)
  • public IP address via redirected ports
  • TecoRoute portal
  • deep link to a specific page, e.g. http://myfoxtrot.mydomain.cz:60111/PAGE5.XML
While the Free version has a few restrictions compared to the paid Full version, it is sufficient for common home automation use.

Více informací
More information

Get it on Google Play


Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.