Tefora Foxtrot Client app bkp 20160330
Nyní na Google Play  Get it on Google Play

Aplikace Tefora Foxtrot Client pro Android tablety a chytré telefony usnadňuje používání webových stránek systému Tecomat Foxtrot v inteligentních domácnostech i průmyslové automatizaci.

Tefora Foxtrot Client
for Android tablets and smartphones eases the usage of webserver in Tecomat Foxtrot automation system, in smart houses as well as in industrial automation.

 
 

Adresa určitého webserveru a přihlašovací údaje jsou uloženy v připojovacím profilu, bez nutnosti opakovaného zadávání při každém přihlašování či přepínání na jiný Foxtrot. Kliknutím na profil přímo zobrazíte stránky zvoleného webserveru. Podporuje režim celé obrazovky a všechny možnosti browsování.
Podporuje připojení IP adresou v lokální síti i veřejnou IP adresou přes přesměrovaný port.

Placená Full verze umožňuje i připojení přes TecoRoute portál a přihlášení za pomocí MAC adresy.

V praxi se systémy Foxtrot výrazně liší grafickým designem i funkčností. Často obsahují půdorysné plány, pokročilé grafické prvky apod. Vyzkoušejte aplikaci Tefora Foxtrot Client na svém systému Foxtrot!

Bezplatná (Free) verze je omezena:
   - na maximálně dva připojovací profily
   - neumožňuje připojení přes TecoRoute portál
   - neumožňuje přihlášení za pomocí MAC adresy
   - zobrazuje v dolní části obrazovky nápis s kontaktem na vývojáře.

Pro používání všech možnosti aplikace a zobrazení přes celou obrazovku použijte placenou Full verzi.

Server address and login data are stored in connection profiles, which saves you from manually entering them again and again. Just click a specific profile to display web pages of the selected Foxtrot webserver. Full-screen mode, all browsing features supported. Internal LAN addresses as well as redirected public ports could be used.

Connections over TecoRoute portal are also supported, same as MAC address authentication (both are supported in Full version only).

Real-world Foxtrot home automation systems differ a lot in graphical design and functionality. They may feature floorplans, sophisticated graphics etc. Try out Tefora Foxtrot Client with any Foxtrot system.

Free version has the following limitations:
   - maximum of two connection profiles
   - no TecoRoute support
   - no MAC address authentication support
   - it displays developer contact at the bottom of the screen.

Please use the Full version to enable all features and use full screen space.
Ke stažení

  Plná (Full) verze:

Get it on Google Play


  Bezplatná (Free) verze:

Get it on Google Play

Download

  Full version:

Get it on Google Play


  Free version:

Get it on Google Play

Další informace


Více o systému Foxtrot na http://demo.ovladejsvujdum.cz 


More information


More about Foxtrot on http://demo.controlyourhouse.com