Tefora s.r.o.‎ > ‎

Pro developery

Developerské společnosti dnes, v čase doznívajícího realitního útlumu, intenzivně hledají cesty jak zajistit, aby právě jejich nemovitost našla svého klienta co nejdříve, při udržení plánovaného investičního výnosu. Nejjistějším způsobem, jak toho dosáhnout, je najít reálnou konkurenční výhodu, jíž developer svou nemovitost dokáže odlišit od řady alternativních jinak srovnatelných nabídek na trhu a touto odlišností dokáže přitáhnout klienty.

Začleněním inteligentní domácí automatizace (IDA) do svých projektů, ať už v podobě přípravy či dokončené realizace, získá developer právě takovou konkurenční výhodu. Zúročí ji v rychlejších a výhodnějších prodejích nemovitostí.
Tato konkurenční výhoda bude k dispozici jen několik let, než se systémy IDA stanou běžnou součástí nových rezidenčních developerských projektů v České republice.

 Jaké jsou hlavní cíle spolupráce Tefory s developery?
  • Pomoci developerům zodpovědět základní otázky, jež si kladou při zvažování investice do přípravy pro IDA. A to jak otázky technické - ohledně výběru, projektování, instalace a následné podpory systémů ID - tak i otázky obchodní, týkající se zvýšení užitné hodnoty a prodejnosti bytů a domů.
  • Pomoci developerům připravit jejich projekty pro IDA v souladu s jejich obchodními záměry.
  • Pomoci developerům přípravit jejich nemovitostí ve fázi výstavby na pozdější zavedení IDA.
  • Realizovat pro developera (nebo jeho klienty) vhodný systém IDA na základě provedené přípravy.

Jaké jsou hlavní přínosy IDA pro developera?

IDA je mezi dnešními developerskými projekty unikátní
Tato skutečnost okamžitě poskytuje developerovi výhodu při marketingu jeho projektu. Nemusí jít přitom hned o sdělení, že systémem IDA budou vybaveny všechny jednotky. Stačí informace, že jednotky jsou na zavedení IDA připraveny a pro konkrétní variantu IDA se klient rozhodne na základě prohlídky předváděcího bytu, kde je IDA realizována.

IDA je pro klienty velmi atraktivní
Klienti developera většinou vnímají systém IDA jako “šperk”, jímž bude jejich budoucí vlastnictví zhodnoceno jak na prestiži, tak na tržní hodnotě, a vynikne tak oproti jiným nemovitostem. I většina exteriérových prvků různých systémů IDA působí designově hodnotně, a přispívá tak k atraktivitě jednotky pro klienta. Aspekt komfortu, zvýšení bezpečnosti a úspor energií celkový dojem jen podtrhuje.

IDA nepřináší developerovi nutně fixní výdaje
V případě bezdrátových systémů IDA je obvykle možné kompletní systém IDA zahrnout do klientských změn.
Ani u drátových systémů IDA, které vyžadují přípravu kabelových rozvodů ve fázi výstavby (či rekonstrukce) objektu, není navýšení nákladů developera nikterak markantní: Jedná se o přibližně 15%-20% navýšení nákladů na provedení silnoproudých a slaboproudých rozvodů.
IDA nevyžaduje velké zásahy do stavebního projektu
Díky možnosti instalovat většinu technických jednotek systému IDA do stávajících elektroinstalačních krabic a rozvaděčů nevyžaduje IDA větší stavební zásahy. Potřebné změny se liší podle typu zvoleného systému IDA, vždy se však týkají zejména provedení elektroinstalace - např. použití větší rozvaděčové skříně, vedení kabelů jinými trasami apod.

Bezdrátovou IDA lze realizovat i v hotové jednotce, zcela bez stavebních úprav
Developer tak dokonce může systém IDA předvádět a nabízet i u zcela dokončeného projektu, např. pro zvýšení prodejní atraktivity bytů, pokud prodejní výsledky nekorespondují s jeho očekáváními.

Typické kroky spolupráce Tefory s developerem
  • Předvedení některých systémů IDA developerovi, diskuse o vhodnosti různých systémů a přístupů pro konkrétní developerovy projekty.
  • Zpracování doporučení pro stavební přípravu developerova projektu pro IDA.
  • Nacenění realizace IDA pro zvolenou jednotku v developerově projektu.
  • Sestavení cenového modelu, podle nějž může developer nabízet svým klientům IDA jako nadstandard.
  • Realizace IDA ve vybraných jednotkách.